Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


30.01.2009

Постанова № 69/1-ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 69/1-ДО

м.Донецьк

2009-01-30

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Комісія) – начальник Донецького територіального управління Комісії – Ретинський Юрій Дмитрович на підставі акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 69-ДО від «21» січня 2009 р. у відношенні ВАТ "ЦЗФ "Колосниківська" (далі – Товариство) (місцезнаходження: 86193, Донецька обл., м. Макіївка, ж-м Свердлова, код за ЄДРПОУ 00176584

ВСТАНОВИВ:

Товариством порушено вимоги ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.06 № 3480-ІV, п. 1 гл. 3 розділу 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.06 № 1591 (далі – Положення), а саме: - особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, від 2007 року не була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів в строк, встановлений п. 1 гл. 3 розділу 2 Положення (дата розміщення – 27.01.09, 19:01:00); - особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента (а саме: зміну головного бухгалтера) від 15.06.2007 не була розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів в строк, встановлений п. 1 гл. 3 розділу 2 Положення (дата розміщення - 07.11.2008, 19:01:00). Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 69-ДО від «21» січня 2009 р. Обставин, що пом’якшують відповідальність юридичної особи: не встановлено Обставин, що обтяжують відповідальність юридичної особи: не встановлено. Згідно з абз. 1, п. 6, ч. 1, ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи вищевикладене, на підставі п.п. 10, 14 ст. 8, ст.ст. 9, 11, 12 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та п. 4 розділу II, п.п. 1, 3 розділу VII, Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07. № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. За нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у строк передбачений законодавством на ВАТ "ЦЗФ "Колосниківська" накласти штраф у розмірі 340 (триста сорок) гривень, який слід перерахувати в доход Державного бюджету України протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови, шляхом перерахування коштів: отримувач - УДК в м. Донецьку на р/р 31110106700004, ЕДРПОУ 34686537, банк - ГУДКУ в Донецькій області, МФО 834016, код 21081100, код виду платежу 101. 2. Дану постанову довести до відома особи, щодо якої її винесено. 3. Копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, направити в Донецьке теруправління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку (адреса: 83003, м. Донецьк, а/с 5420). Дану постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або суду у встановленому законодавством порядку. У разі несплати у вищезазначений термін штраф буде стягнутий в судовому порядку.