Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


21.01.2008

Постанова № 39-ДО

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Донецьке ТУ


ПОСТАНОВА № 39-ДО

м.Донецьк

2008-01-21

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-Комісія), начальник Донецького територіального управління Комісії – Ретинський Юрій Дмитрович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Колосниківська» (далі- товариство) Адреса: 86193, Донецька обл., м. Макіївка, с. Свердлове, вул.Свободи,7 код ЄДРПОУ 00176584

ВСТАНОВИВ:

Згідно наданих річних звітів за 2005, 2006 роки вартість чистих активів акціонерного товариства менше статутного капіталу, що є порушенням вимог п.6 ст.39 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91. Товариством порушені вимоги ст.ст.40, 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІV від 23.02.06. та «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджене рішенням Комісії від 19.12.06. №1591 ( далі «Положення»), а саме: • У наданому до теруправління ( вх. № 7011 від 13.12.07) розкритому в стрічці новин 11.12.07 та опублікованому в бюлетені «Відомості ДКЦПФР» № 241 від 13.12.07 повідомленні про зміни у складі посадових осіб від 10.12.07 не в повному обсязі розкрита інформація, передбачена п.6. глави 2 розділу ІІ «Положення», зокрема: наведені терміни перебування на посадах окремих звільнених посадових осіб не відповідають раніше наданим до теруправління відомостям; не в повному обсязі наведено перелік посад, які обіймала призначена посадова особа протягом своєї діяльності.. • У наданому до теруправління ( вх. № 7011 від 13.12.07) повідомленні про зміни у складі посадових осіб від 10.12.07 не заповнене Поле se_pasp в таблиці person_o та Поле no_pasp в таблиці person_o; наведена адреса сторінки в мережі Інтернет не є адресою сторінки емітента; • Не надана копія протоколу загальних зборів, проведених за підсумком роботи 2006 року. Згідно наданої особливої інформації ( з доповненнями від 21.01.08 вх. № 227) про зміни у складі посадових осіб від 10.12.07 товариством не обрано ревізійну комісію, що є порушенням вимог ст. 49 Закону України «Про господарські товариства» №1576-ХІІ від 19.09.91. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи підтверджується: актом про правопорушення на ринку цінних паперів №39- ДО від 11.01.08 На дату розгляду справи товариством надана копія протоколу загальних зборів від 14.05.07 ( вх. № 193 від 18.01.08) , виправлена особлива інформація про зміни в складі посадових осіб емітента від 10.12.07 і витяг зі статуту товариства (вх. № 227 від 21.01.08) Обставин, що обтяжують відповідальність юридичної особи, не встановлено. Обставин, що пом’якшують відповідальність юридичної особи не встановлено. Враховуючи вищезазначене, п.5 та п.10.ст.8, ст.9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пп. 2.6,8.1,8.5,18.5 “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених наказом Комісії від 09.01.97. №2 (зі змінами та доповненнями),-

ПОСТАНОВИВ:

1. За правопорушення на ринку цінних паперів, а саме: порушення вимог законодавства та нормативних актів Комісії ВАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Колосниківська» винести попередження. 2. Дану постанову довести до відома особи, до якої застосована санкція. 3. Надати обов’язкове до виконання розпорядження. 4. Застосування санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів не звільняє юридичну особу від обов’язку усунути правопорушення Дану постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або до суду у встановленому законодавством порядку.