Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00176584
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 13/01/2006
Дата публікації 13/01/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосникiвська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м Макiївка, ж-м Свердлова
Керівник* Нечепуренко Олександр Миколайович - Голова правлiння, директор
Контактна особа* Гончарова Наталiя Михайлiвна - Член правлiння. Тел: (232) 3-48-70, 3-48-70
E-mail* немає
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00176584 13/01/2006 0 Голова правлiння Никитюк Микола Георгiйович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Боярьонок Володимир Михайлович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Бердянська Людмила Вiкторiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Анпiлов Олександр Федорович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Суркова Наталiя Михайлiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Голова спостережної ради Соловйова Галина Леонiдiвна (за дорученням) 51 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоуправлiння", яке має у своїй власностi 51% акцiй товариства.
00176584 13/01/2006 1 Голова правлiння, директор Нечепуренко Олександр Миколайович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Процик Анатолiй Олександрович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Авраменко Вiкторiя Олександрiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Гончарова Наталiя Михайлiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Голова спостережної ради Никитюк Микола Георгiйович (за дорученням) 48.98 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.98% акцiй товариства.
00176584 13/01/2006 0 Голова правлiння Никитюк Микола Георгiйович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Боярьонок Володимир Михайлович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Бердянська Людмила Вiкторiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Анпiлов Олександр Федорович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Член правлiння Суркова Наталiя Михайлiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 0 Голова спостережної ради Соловйова Галина Леонiдiвна (за дорученням) 51 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоуправлiння", яке має у своїй власностi 51% акцiй товариства.
00176584 13/01/2006 1 Голова правлiння, директор Нечепуренко Олександр Миколайович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Процик Анатолiй Олександрович 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Авраменко Вiкторiя Олександрiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Член правлiння Гончарова Наталiя Михайлiвна 0 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiй товариства у власностi не має.
00176584 13/01/2006 1 Голова спостережної ради Никитюк Микола Георгiйович (за дорученням) 48.98 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.98% акцiй товариства.