Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 00176584
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 03/08/2006
Дата публікації 03/08/2006
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосникiвська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м Макiївка, ж-м Свердлова
Керівник* Марин Олег Миколайович - Директор, голова правлiння
Контактна особа* Каменяр Олександр Сергiйович - Головний бухгалтер. Тел: (232) 3-48-70, 3-48-70
E-mail* немає
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
00176584 03/08/2006 0 Член спостережної ради Тертична Олена Вiкторiвна (за дорученням) 48.98 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiяла за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.98% акцiй товариства. Змiни вiдбулися на загальних зборах акцiонерiв.
00176584 03/08/2006 1 Член спостережної ради Кожухарь Тетяна Iванiвна (за дорученням) 48.98 Судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.98% акцiй товариства. Змiни вiдбулися на загальних зборах акцiонерiв.