Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 20.04.2010
Дата публікації 22.04.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
20.04.2010 р. наказом керівника Відкритого акціонерного товариства „Центральна збагачувальна фабрика „Колосниківська” (наказ № 181/к від 20.04.10 р.) виконуючего обов’язки головного бухгалтера Чорноглазову Тетяну Геннадіївну (паспорт серії ВЕ № 797870, виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка 16.05.2002 р.) призначено на невизначений термін з 20.04.2010 р. головним бухгалтером. На посаді в.о. головного бухгалтера Черноглазова Т.Г. перебувала з 17.06.2009 р. Акціями у статутному капіталі емітента не володіє. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: бухгалтер централізованої бухгалтерії Макіївського ОРС ВО „Макіївуголь”; бухгалтер, бухгалтер у столовій № 12, економіст матеріального відділу бухгалтерії Шахти „Пролетарська-Крута” ВО „Макіїввугілля”; заступник головного бухгалтера ДВАТ ЦЗФ „Колосниківська” ДХК „Макіїввугілля”, ВАТ „ЦЗФ „Колосниківська”, в.о. головного бухгалтера ВАТ "ЦЗФ "Колосниківська". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Марин Олег Миколайович