Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 04.06.2007
Дата публікації 05.06.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Директор, голова правління. Тел: 0623234870
E-mail* cofkolosn@dn.doris.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Голова спостережної ради Никитюк Микола Георгiйович (за дорученням) (паспорт: серiя ВВ номер 015673 виданий Совєтським РВ УМВС України в м. Макiївцi 23.09.1997) звiльнена 04.06.2007 р. на загальних зборах акцiонерiв вiд 04.06.07р. за власним бажанням. На посадi перебував з 13.01.06р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiяв за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.976% акцiй товариства. Посадова особа Голова спостережної ради Страшнова Свiтлана Вiкторiвна (за дорученням) (паспорт: серiя ВА номер 769805 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 05.08.1997) призначена 04.06.2007р. на загальних зборах акцiонерiв. Працювала юрисконсультом в ТОВ "Енергоiмпекс". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiє за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у своїй власностi 48.976% акцiй товариства.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор, голова правління Марин Олег Миколайович