Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 16.04.2008
Дата публікації 25.04.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
16 квітня 2008 року загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства „Центральна збагачувальна фабрика „Колосниківська” (протокол № 10 від 16.04.08 р.) прийняте рішення про зміну складу посадових осіб емітента, в результаті чого:
1. Призначено строком на чотири роки на посаду Ревізора ВАТ „ЦЗФ „Колосниківська” Щербову Наталю Леонідівну (паспорт серії ВВ № 825436, виданий Ворошиловським РВ УМВС України в місті Донецьку 02.07.1999 р.), яка володіє 0,000006% акцій в статутному капіталі емітента. Протягом своєї діяльності займала наступні посади: інспектор з обліку та брошурування Ворошиловського райвоєнкомату; інспектор з обліку та брошурування Микитівського райвоєнкомату; секретар Кооператива „Авто-С”; референт ТОВ „Торгеин”; секретар-референт, економіст вугільного відділу АТ „АРС”; економіст сектору закупівель українського вугілля відділу виробництва та технологій дивізіону вугілля та коксу, заступник начальника сектору закупівель українського вугілля відділу виробництва та технологій дивізіону вугілля та коксу, заступник начальника відділу вугілля дивізіону вугілля та коксу.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Марин Олег Миколайович