Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.08.2016
Дата публікації 26.07.2016 17:28:02
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
Юридична адреса* 86193, місто Макіївка Донецької області, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0445944586
E-mail* FlerikTV@dtek.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»

Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Миролюбівка, вул.  Карла Маркса, 42

код за ЄДРПОУ 00176584

(далі «Товариство»)

повідомляє про те, що 26 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Миролюбівка, вул.  Карла Маркса, 42

відповідно до ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

відбудуться позачергові Загальні збори Товариства.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Відзив та дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
  3. Обрання члену Наглядової ради Товариства.
  4. Затвердження умов договору, що укладається з членом Наглядової ради Товариства, встановлення розміру його винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору із членом Наглядової ради від імені Товариства

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства, призначених на 26 серпня 2016 року, складається станом на 24 годину 19 серпня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про проведення 26 серпня 2016 року позачергових Загальних зборів Товариства – 20 липня 2016 року.   

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства 26 серпня 2016 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 30 хв. за місцем проведення позачергових Загальних зборів Товариства Україна, Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Миролюбівка, вул.  Карла Маркса, 42.

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - паспорт і довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Миролюбівка, вул.  Карла Маркса, 42, у робочі дні з 09 год 00 хв. до 16 год 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.). У день проведення позачергових Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можна у місці проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Марин О.М., тел. (044) 594 45 86.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціонер або його повноважний представник за відповідною довіреністю має звернутися за адресою: Дніпропетровська обл., Синельниківський район, с. Миролюбівка, вул.  Карла Маркса, 42 у робочі дні з 09 год 00 хв. до 16 год 00 хв. (перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) із письмовою заявою на ім’я Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (044) 594 45 86.   

Наглядова рада ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА».

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в  офіційному друкованому виданні НКЦБФР «Бюлетень Цінні папери України» від 26.07.2016 року № 136 .

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

_________
(підпис)

Марин О.М.
 

   

26 липня 2016 року

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.07.2016
(дата)