Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 15.08.2013
Дата публікації 15.08.2013 07:50:36
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Генеральний директор. Тел: 0623234870
E-mail* 00176584@client.jrc.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «КОЛОСНИКІВСЬКА»
(ідентифікаційний код 00176584; місцезнаходження: 86193, Донецька область, місто Макіївка,
селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7) (далі – Товариство)
повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів Товариства: «03» вересня 2013 року о 12.00 годині.
Місце проведення позачергових Загальних зборів: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: «03» вересня 2013 року о 11.00 годині.
Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: «03» вересня 2013 року о 12.00 годині.
Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 86193, Донецька область, місто Макіївка, селище Свердлове, вулиця Свободи, будинок 7 (актовий зал).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів - «28» серпня 2013 року станом на 24-00 годину.

Під час підготовки до загальних зборів, щоденно, крім вихідних (субота та неділя) з 9-00 до 15-00 , акціонери можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні «Бюлетень. Цінні папери України» № 148 (3698) від 12.08.2013 року.
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Генеральний директор
ПРАТ «ЦЗФ «КОЛОСНИКІВСЬКА» О.М. Марин
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Марин Олег Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.08.2013
(дата)