Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 10.12.2007
Дата публікації 11.12.2007 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Центральна збагачувальна фабрика "Колосниківська"
Юридична адреса* 86193 Донецька обл., м.Макіївка, с.Свердлова, вул.Свободи, 7
Керівник* Марин Олег Миколайович - Директор, голова правління. Тел: 0623234870
E-mail* cofkolosn@dn.doris.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Посадова особа Директор - голова правлiння Марин Олег Миколайович (паспорт: серiя ВА номер 836410 виданий Гiрницьким МВМ Селидiвського МВ УМВС України в Дон. обл. 01.09.2007) звiльнена 10.12.2007 на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебуває 1,5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа Член правлiння Процик Анатолiй Олександрович (паспорт: серiя ВА номер 454516 виданий Гiрницьким РВ УМВС України в м. Макiївцi 21.11.1996) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебував 5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно нової редакцiї Статуту правлiння вiдсутне. Посадова особа Член правлiння Гончарова Наталiя Михайлiвна (паспорт: серiя МЕ номер 626872 виданий Червоногвардiйським РВ Макiївського МУ УМВС України в Дон. обл. 05.11.2004) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно нової редакцiї Статуту правлiння вiдсутне. Посадова особа Член правлiння Авраменко Вiкторiя Олександрiвна (паспорт: серiя ВА номер 153180 виданий Совєтським РВ Макiївського МУ УМВС України в Дон. обл. 13.06.1995) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно нової редакцiї Статуту правлiння вiдсутне. Посадова особа Член правлiння Борсук Тетяна Василiвна (паспорт: серiя ВС номер 772040 виданий Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Дон. обл. 06.02.2001) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно нової редакцiї Статуту правлiння вiдсутне. Посадова особа Член правлiння Каменяр Олександр Сергiйович (паспорт: серiя ВА номер 158008 виданий Кiровським РВ Макiївського МУ УМВС України в Дон. обл. 19.01.1996) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебував 5 р. Акцiй товариства не має. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно нової редакцiї Статуту правлiння вiдсутне.
Посадова особа Голова спостережної ради Страшнова Свiтлана Вiкторiвна (паспорт: серiя ВА номер 769805 виданий Петровським РВ ДМУ УМВС України в Дон. обл. 05.08.1997) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 6 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiяла за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке має у власностi 48.976% акцiй товариства.
Посадова особа Член спостережної ради Кожухарь Тетяна Iванiвна (паспорт: серiя ВК номер 289749 виданий Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 13.06.2006) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 1 рiк 4 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiяла за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке володiє 48.976% акцiй товариства. Посадова особа Член спостережної ради Лягуша Олександр Сергiйович (паспорт: серiя ВС номер 296838 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 21.06.2000) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебував 5 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiяв за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке володiє 48.976% акцiй товариства. Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Басацька Свiтлана Станiславiвна (за дорученням) (паспорт: серiя КС номер 161492 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 25.09.2002) звiльнена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. На посадi перебувала 1р. 10 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Дiяла за дорученням вiд ТОВ "Енергоiмпекс", яке володiє 48.976% акцiй товариства. Посадова особа Генеральний директор Марин Олександр Сергiйович (паспорт: серiя ВА номер 836410 виданий Гiрницьким МВМ Селидiвського МВ УМВС України в Дон. обл. 01.09.2007) призначена 10.12.2007. На загальних зборах акцiонерiв вiд 10.12.07р. було прийнято рiшення про формування виконавчого органу товариства у складi одноосiбного генерального директора. Працював головою спостережної ради у ЗАТ "ЦЗФ "Селидiвська", головою правлiння у ВАТ "ЦЗФ "Колосникiвська". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згiдно Статуту обраний на 4 роки.
Посадова особа Член наглядової ради ТОВ "IНВЕСТЕНЕРГОВУГIЛЛЯ" (код ЄДРПОУ 35457283 ) призначена 10.12.2007. на загальних зборах акцiонерiв. Згiдно змiнам у Статутi обрана на 4 роки. Зареєстроване товариство 28.09.2007р. виконкомом Донецької мiської ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор, голова правління Марин Олег Миколайович